Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

a „Stílusos íz, tele nyereménnyel!” nyereményjáték során kezelt személyes adatokra vonatkozóan

 

A „Stílusos íz, tele nyereménnyel!” nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője a  Carlsberg Hungary Kft.

A Játék során azért kezeljük az adatait, mert a Játék lebonyolításához szükségünk van a nevére, elérhetőségeire, vásárlási bizonylatának adatai, hogy a Játékszabályban leírtaknak való megfelelést vizsgálni tudjuk, érvényes pályázat esetén a sorsolási adatbázisba beemeljük, majd nyertesség esetén a nyereményét el tudjuk juttatni Önnek és ennek során, a nyertes értesítéskor akár e-mailen, a nyeremény eljuttatása érdekében akár telefonon keresztül kapcsolatba tudjunk lépni Önnel.

Az 1664blanc.auchan.hu-n (a továbbiakban Weboldalon) a játékban részt venni kívánó felhasználó, vásárló (a továbbiakban: Regisztráló) saját adatai megadásával regisztrálhat, a személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Regisztráló tartozik felelősséggel.

Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Adatkezelő nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

Ha a Regisztráló esetleg a Játék időtartama alatt meggondolja magát és mégsem szeretne a továbbiakban részt venni a Játékban, írhat nekünk adatfeldolgozónk útján az auchan1664blanc@a4c.hu e-mail címre és töröljük a korábban megadott személyes adatait a nyereményjáték nyilvántartásunkból vagy a Játék oldalán a Beküldés menüponton található „kezelt adataim” űrlapon keresztül törölheti azokat. Ez azt is jelenti, hogy ezt követően már nem tud részt venni nyereményjátékunkban.

Adatait csak a Játékkal kapcsolatos célok érdekében használjuk, adatait másoknak nem adjuk át (kivéve a 7. pont alatt felsorolt harmadik személyeket).

A Résztvevőknek lehetőségük van feliratkozni az Auchan hírlevelére. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható, és azt követően az AUCHAN már nem küld hírlevelet a leiratkozott személynek.

Mivel a Játék lebonyolítása személyes adatok kezelésével jár, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) 13. cikk (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

A Tájékoztató a Játék oldalán az adatkezelési idő alatt is elérhető.

 

 1. Ki kezeli az Ön, mint Játékos (érintett) személyes adatait?

A Regisztrálók hozzájárulása alapján a Regisztrálók személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból az alábbi Adatkezelő kezeli:

AUCHAN Magyarország Kft. 

 • székhely: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4;
 • cégjegyzékszám: 13-09-165237; adószám: 13338037-2-44
 • postai cím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4. e-mail cím: adatvedelem@auchan.hu
 • honlap cím: www.auchan.hu, telefonszám: Auchan InfoCenter: +36 80 10 90 10

 

 1. Ki az Auchan adatvédelmi tisztviselője, hol érhető el?
 • Dr. Csekő Katalin 
 • postai címe: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.
 • e-mail cím: adatvedelem@auchan.hu; k.cseko@auchan.hu

 

 1. Miért van szükség a Játékhoz személyes adatokra?

A Játékban való részvétel lehetőségének biztosítása tekintetében a Játékszabályban leírt feltételek vizsgálata, a sorsolás lebonyolítása, a kisorsolt nyertesek pályázata érvényességének vizsgálata (bizonylat bekérés útján) és a nyertesek e-mailben vagy telefonon történő értesítése érdekében van szükség.

A nyertesek tekintetében az adatkezelés célja a nyeremények átadása, a nyertesek nevének és a lakcímből a településnév közzététele a Játék weboldalán.

Aki hozzájárult adatainak hírlevélküldés céljából történő kezeléséhez, értesítést kap akciós ajánlatainkról, áruházi eseményekről, nyereményjátékokról. A hírlevél küldésről a későbbiekben a Regisztráló az auchan.hu/leiratkozas linken, vagy a hírlevél alján található linkre kattintva bármikor leiratkozhat.

 

 1. Milyen adataimat kezeli az Auchan?

A tájékoztatóban megjelölt célok tekintetében az alábbi, a Regisztráló által megadott, illetve felhasznált, valamint a regisztráció során generált személyes adatok kezelésére kerül sor:

A Játékban való részvétel lehetőségének biztosítása, a részvételi feltételek ellenőrzése és a nyertesek értesítése tekintetében

 • A Regisztráló vezeték és utóneve
 • Telefonszáma (opcionális, ha inkább telefonos kapcsolattartást szeretne)
 • E-mail címe
 • IP címe
 • Regisztráció dátuma
 • A pályázat beküldésének időpontja
 • A vásárlás során kapott bizonylat adatai (pl. AP kód, megrendelési azonosító, vásárlás dátuma)
 • „Kedvenc magyarországi Auchan Áruház” neve (opcionális)
 • A Játékszabályzatban meghatározott feltételek teljesülésére vonatkozó információ

A nyeremények eljuttatása céljából megadott adatok:

 • Lakcím (településnév, irányítószám, utca, házszám)
 • A nyertes Regisztráló neve
 • Telefonszáma

A hírlevélküldés céljából megadott adatok:

 • A Regisztráló vezeték és utóneve
 • feliratkozás dátuma
 • E-mail címe
 • „Kedvenc magyarországi Auchan Áruház” neve (opcionális)

Az Adatkezelő a hírlevél küldést a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak, a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek, továbbá, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló, 2001. évi CVIII. törvénynek megfelelően végzi.

A nyertesek nevének és lakcímének közzététele a Játék Weboldalán:

 • A nyertes Regisztráló vezeték és utóneve
 • Településnév

 

 1. Miért kezelheti az Auchan ezeket az adatokat?

Személyes adatait a GDPR 6.cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. A Regisztráló mind a Játék, mind a hírlevél tekintetében önkéntes, a jelen Tájékoztató ismeretében tett kifejezett hozzájárulásának kell tekinteni, ha a Regisztráció során, az erre vonatkozó checkbox(ok)ban „pipát, x-et” helyez el.

Ha esetleg a Játék időtartama alatt meggondolja magát és mégsem szeretne a továbbiakban részt venni a Játékban, akkor írhat nekünk adatfeldolgozónk útján, az auchan1664blanc@a4c.hu email címre és töröljük a korábban megadott személyes adatait nyereményjáték nyilvántartásunkból vagy a Játék oldalán a Beküldés menüponton található kezelt adataim űrlapon keresztül törölheti azokat, ezzel visszavonva adatkezelési hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása a korábbi adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Ez azt is jelenti, hogy ezt követően már nem tud részt venni nyereményjátékunkban.

Ha az adatainak hírlevélküldési célra történő felhasználásra vonatkozó hozzájárulását vonja vissza, akkor a továbbiakban az Adatkezelő nem küld az Ön számára hírlevelet.

A visszaigazoló e-mailek küldése, IP cím kezelése, személyazonosság ellenőrzése és a játék eredményének nyilvánosságra hozatala a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján, vagyis az adatkezelő jogos érdekén alapul. A jogos érdek a GDPR által is meghatározott érdek, vagyis a játék tisztasága, a csalások megelőzése, melyet az adatkezelő úgy szavatol, hogy ellenőrzi, valóban az arra jogosult részesül-e a nyereményben, továbbá közzéteszi a nyertes személyét, ezzel is alátámasztva a játék valódiságát, hitelességét.

 

 1. Mennyi ideig kezelik az adataimat?

Az Adatkezelő a Regisztrálók személyes adatait, a nyereményjátékkal kapcsolatban, mindaddig kezeli, amíg az adatkezelés célja megszűnik, vagy a Regisztráló a megadott hozzájárulását vissza nem vonja, de legkésőbb 2021. szeptember 2. napjáig megsemmisíti azokat, kivéve a hírlevélre feliratkozás, mint a játéktól független adatkezelési cél tekintetében megadott személyes adatokat, melyeket az Adatkezelő a cél fennállásáig kezel.

 

 1. Hova jutnak még el ezek az adatok?

Az Adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik a nyereményjátékhoz kapcsolódóan feladatot végeznek, megismerhetik a nyereményjáték során rögzített adatokat, és azokat a szabályozással összhangban kezelik.

Az Adatfeldolgozók:

Az A4C Marketing Kft. a Játék lebonyolításával kapcsolatos feladatokat látja el.

(Sorsolás előkészítése, lebonyolítása, nyertes értesítése, Regisztrálókkal történő kapcsolattartás)

Posta címe: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.

E-mail: akciok@a4c.hu

A Get Website Kft. készíti a Játék weboldalát és webhoszting szolgáltatás nyújtásával biztosítja annak folyamatos működését.

Posta címe: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 10.ép. 1/112), 

E-mail: office@getwebsite.hu

Önálló adatkezelők:

Dr. Gáspár Edina Közjegyző Irodája a sorsolás tisztáságára ügyel.

Posta címe: 1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.

E-mail: office@gasparedina.hu

A Magyar Posta Zrt. a nyeremények eljuttatásának feladatát végzi.

Posta címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

E-mail: adatvedelem@posta.hu

Mixpakk Kft. a nyeremények eljuttatásának feladatát végzi.

Posta címe: 1116 Budapest Fonyód u. 2.

e-mail: adatkezeles@mxp.hu

Egyéb címzettek:

Carlsberg, mint a Játék szervezője a nyertesek adatait a számviteli kötelezettségük teljesítése céljából kapja meg.

Posta címe: 2040 Budaörs, Neumann János utca 3.

E-mail: vevoszolgalat@carlsberg.hu

A SMEG ajándékcsomag fődíj választása esetén a nyeremény eljuttatását a Cortina Italia Kft. végzi az alábbi futár cég szolgáltatását igénybe véve.

Posta címe: 1024 Budapest, Margit Körút 13.

e-mail: cortina@smegbemutatoterem.hu

A GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. a SMEG ajándékcsomag eljuttatásának feladatát végzi.

Postai címe: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

e-mail: info@gls-hungary.com

A PK GRILL & SMOKER PK360 GRILL fődíj választása esetén a nyeremény eljuttatását a Picigurman Kft. végzi az alábbi valamely futár cég szolgáltatását igénybe véve.

Postai címe: 1097 Budapest, Illatos út 7/A

e-mail: webshop@picigurman.hu

A GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. a PK GRILL & SMOKER PK360 GRILL eljuttatásának feladatát végzi.

Postai címe: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

e-mail: info@gls-hungary.com

A Konakt Express Kft. a PK GRILL & SMOKER PK360 GRILL eljuttatásának feladatát végzi.

Postai címe: 1211 Budapest, Színesfém utca 20.

e-mail: info@kontaktexpressz.com

 

 1. Miként gondoskodnak adataim biztonságáról?

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók gondoskodnak a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a Regisztráló által megadott személyes adatok védelemben részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók informatikai rendszerei és hálózata egyaránt védett a vírusok, a betörések ellen továbbá szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal ellátott.

 

 1. Milyen jogok, jogorvoslati lehetőségek illetnek meg az adatkezelés kapcsán?

Az Auchan a Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán az Ön részére az alábbi jogokat biztosítja:

 

9.1 Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintetti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett ezt másként kéri. A jog gyakorlása nem járhat más személyek jogainak sérelmével.

 

9.2 Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével. 

Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Amennyiben az Adatkezelő a jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt nem, vagy nem megfelelően tudja valamely jogszabályon alapú kötelezettségüket teljesíteni, úgy az abból eredő minden kárért az érintett felel.

 

9.3 Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR 17. cikk (1) bekezdésének a)-e) pontjaiban meghatározott esetekben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatkezelő az általa nyilvánosságra hozott a személyes adat fent meghatározott esetben történő törlésekor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatmódosítási és adattörlési lehetőség a Regisztrálók által: 

A Regisztráló az 1664blanc.auchan.hu oldalon található saját felhasználói fiókban, a nyereményjáték időtartamában bármikor személyes adatainak lekérdezését és törlését tudja kérni, adatmódosítási kérelem esetén az auchan1664blanc@a4c.hu email címre írhat.

Fontos, hogy az ilyen módon törölt adatokat később már nem tudjuk visszaállítani.

 

9.4 A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

9.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikk a)-d) pontjában foglalt esetekben, vagyis, ha: 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

9.6 A hozzájárulás visszavonásának lehetőségét és módját a jogalapra vonatkozó pont tartalmazza.

A Regisztráló korlátozás és indokolás nélkül:

 • az AUCHAN Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport utca 2-4.) postacímére küldött nyilatkozattal,
 • vagy az adatvedelem@auchan.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben küldött kérelemmel
 • vagy az Auchan áruházak vevőszolgálatain, vagy info centerében tett írásbeli nyilatkozattal

élhet a jogszabályok által biztosított jogaival.

Az Adatkezelő minden esetben 30 napon belül válaszol a fentebb felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatos megkeresésekre.

 

9.7 Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy

 • a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, továbbá, hogy
 • kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Ez a jog akkor gyakorolható, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

9.8 Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.

Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az

 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;
 • az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy
 •  az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy

 • álláspontját kifejezze,
 • a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és
 • az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen.

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

 

9.9 Az érintetti jogok gyakorlása elhunyt személy esetén

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések tekintetében az érintett jogosult arra, hogy a halálát követő érintetti jogok gyakorlása érdekében nyilatkozatot tegyen (ügyintézési rendelkezés, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozat fogadható el). 

A nyilatkozattétel érdekében, továbbá az elhunyt érintett halálát követő joggyakorlás tárgyban az a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken az Auchan Jogi Osztályával kell kapcsolatba lépni.

Az elhunyt érintett halálát követő jognyilatkozatban erre kijelölt személy vagy az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója  általi joggyakorlás esetén az Auchan megvizsgálja, hogy a kérelemben megjelölt jog gyakorolható-e. Amennyiben igen, ellenőrzi az érintett halálának tényét és idejét, melyet a joggyakorlásra jogosult személy halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal igazol, valamint a joggyakorlásra jogosult személy saját személyazonosságát, melyet közokirattal igazol, továbbá azt, hogy az érintett valóban tett-e ilyen nyilatkozatot vagy a közeli hozzátartozó személyazonosságát, melyet közokirattal igazol, továbbá azt, hogy a közeli hozzátartozó kapcsolat valóban fennáll-e az elhunyttal. E tényekről történő meggyőződést dokumentálni kell, de a fenti iratokról másolat nem készíthető.

Az Auchan kérelemre tájékoztatja az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját, ha az érintett elhunytát követően valaki a jogokat gyakorolta, valamint az ennek során tett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett az érintetti jogok gyakorlására jogosult személyt kijelölő nyilatkozatában megtiltotta. 

 

 1. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintettek jogosultak a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük, valamint az adatkezelő székhelye szerinti bíróság előtt jogorvoslati lehetőséggel, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), pedig panasszal élni az adatkezeléssel kapcsolatosan. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), elérhetőségei az alábbiak:

-postai cím: 1363 Budapest Pf. 9
-cím: 1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11.
-telefonszám: +36 (1) 391-1400
– fax: +36 (1) 391-1410

– e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 1. Egyebek

A Cookie-k(sütik) használata

Mik azok a cookie-k?

A cookie-k (sütik) olyan kisméretű szövegfájlok, amelyeket a felhasználó által felkeresett weboldalak helyeznek el a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén (okostelefon, tablet, stb.). A cookie-kat széles körben alkalmazzák a webhelyek működésének elősegítéséhez, a felhasználói élmény növeléséhez, és ahhoz, hogy a webhelyek tulajdonosai számára adatokat gyűjtsenek. 

 

A cookie-k felhasználása

A cookie-k segítségével gyűjtött adatok alapján elemezzük, hogy a Felhasználó/Látogató miként használja webhelyeinket. A cookie-k által begyűjtött adatokat nem használjuk fel arra, hogy Felhasználót beazonosítsuk, vagy arra, hogy e-mailben vagy postai úton a Felhasználónak reklámanyagokat küldjünk. 

Az általunk használt cookie-k tartalmazhatják a Felhasználó online szokásaira és preferenciáira vonatkozó adatokat, és így lehetővé teszik azt, hogy később személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg a böngészés során.

A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé a felhasználóink számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket a jövőbeni Auchan promóciókkal, nyereményjátékokkal kapcsolatban.

 

A cookie-k engedélyezése és letiltása

A Felhasználó, a honlapon tett látogatása során, a weboldal nyitó oldalának alján felugró ELFOGADOM gombra kattintásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy egy vagy több sütit (cookie) – egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldjön a weboldal a felhasználó számítógépére, így ezáltal annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A Felhasználók beállíthatják a készülékeiket úgy, hogy azok az összes cookie-t fogadják vagy az összes cookie-t elutasítsák, illetve arra, hogy értesítsék a felhasználót egy cookie érkezésekor. A cookie-k letiltása esetén az adott Felhasználó számára nem tudunk személyre szabott szolgáltatásokat nyújtani, és emiatt előfordulhat, hogy a Felhasználó nem tudja kihasználni a weboldal minden előnyét.

Ha a Felhasználó egyáltalán nem kíván cookie-kat fogadni, vagy ha bizonyos cookie-kat szeretne letiltani, kérjük igény szerint módosítsa a böngésző beállításait (https://online.auchan.hu/cms/adatvedelem.t.12#9-3-cookie-torles-bongeszok). 

A böngészőprogram menüsorában található „Segítség/Súgó/Beállítások” funkció tájékoztatást ad arról, hogy az egyes böngészőben hogyan lehet letiltani a sütiket, hogyan fogadjon el új sütiket, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb sütiket.

 

A sütikről részletesen:

A sütiket a weboldal látogatása esetén küldi el a weboldal a Felhasználó számítógépére, ezekben csak az adott oldal meglátogatásának tényét és idejét, a felhasználó böngészőjének típusát, az oldalon eltöltött időt és az oldalak közötti váltást tárolja az üzemeltető, más információk és adatok tárolására nem kerül sor.

Az elküldött sütik felhasználása a következő: a külső szolgáltatók (Google, Facebook) ezen sütik segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a webhelyen és ez alapján a későbbiekben hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználó számára.

Weboldalukon az alábbi sütiket használjuk: 

A weboldal működéséhez szükséges sütik

A kifejezetten a weboldal működéséhez szükséges sütik és/vagy technológiák a weboldal megfelelően működéséhez lényegesek. Beállíthatja a böngészőjét, hogy blokkolja a sütiket, viszont ebben az esetben a weboldal bizonyos részei nem fognak helyesen működni.

A sütik megőrzési ideje: 

Cookie elfogadás ténye – 1 év

A munkamenettel kapcsolatos cookie – a belépés ideje és hossza – max. 6 óra

 

Elemző sütik

Weboldalunk, webanalatikai mérésére a Google Analytics, webelemző szolgáltatását használjuk. A Google Analytics sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap felhasználó által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek és ott is tárolódnak. 

A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal felhasználó által történő használatát és az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő valamint további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül a felhasználó böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását a felhasználó megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával.

A sütik megőrzési ideje: 

Google Analytics cookie a látogatott oldalakról – maximum 365 nap

 

Reklámhoz szükséges sütik

Google AdWords remarketing: A Google ezen sütik segítségével tárolja, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a webhelyén, és ennek alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználó számára, külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein.

A Google által használt sütikről bővebb információt itt olvashat: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

A sütik megőrzési ideje: 

Google Remarketing cookie a látogatott oldalakról – maximum 365 nap

 

Facebook Pixel remarketing: A weboldal ún. Facebook-képpont kódot használ. A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapunkon jelentés készül a konverziókról, célközönségeket állíthatunk össze, és részletes elemzési adatokat kapunk arról, hogy az emberek hogyan használják a honlapunkat. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy a Facebook hirdetőcsatornáin relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg. A Facebook Pixel számára nem adunk át azonosításra alkalmas adatot, viszont amennyiben weboldalunk böngészése közben a Facebook egyéb szolgáltatásaiba be van jelentkezve, a Facebook, mint adatkezelő a Felhasználót és az általa, a mi weboldalunkon végzett tevékenységét is azonosíthatja. 

A Facebook által használt sütikről bővebb információt itt olvashat: 

https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

A sütik a megőrzési ideje:

Facebook Remarketing Cookie a látogatott oldalakról – maximum 365 nap

Elmúltál már 18 éves?

Kérjük, a belépéshez add meg a születési dátumod!

- -